Charakteristika

Morčata jsou, stejně jako myši nebo potkani, hlodavci, o čemž svědčí dlouhé řezáky. Již tenkrát, 9000 až 6000 let před Kristem, přišli Inkové v pravém smyslu slova na chuť morčatům. Divoké předky našich domácích morčat ulovili a snědli. Obyvatelé And loví ještě i dnes divoká morčata, ale jen zřídka. Oproti své původní domovině nebyla morčata v Evropě využívána jako potrava. Domácími zvířaty se morčata stala hned, když je do Evropy přivezli v
16. století Španělé a holandští obchodníci. Ve šlechtických rodinách si pestrá, něžná, rozcuchaná a milá zvířátka, která na rozdíl od jiných hlodavců vůbec nekousala, brzy oblíbili.