Dorozumívání

ZTUHNUTÍ

Prudce vylekaná morčata přitáhnou přední končetiny blíže k zadním a zůstanou na jednom místě bez pohnutí stát či sedět. Držením celého těla působní napjatě. 
 

MOČENÍ

Samička vyzdvihne zadní polovinu celého těla co nejvýše a vystříkne paprsek moči. Takto se samičky brání proti dotírajícím samečkům.
 

VÝHRUŽKA

Útočně naladěné morče naježí srst. Jako součást výhružného vzezření vysouvají samečci ve vteřinových intervalech varlata z tělní dutiny. Zároveň útočící zvíře brumlá. Brumlání je zvukový projev, který zní jako protáhlé "brrr". Samci vyhrožují častěji než samice.
 

CVAKÁNÍ ZUBŮ

Cvakání zubů je projevem agresivity a průvodní jevem vyhrožování.
 

HOPKÁNÍ

Morčata vymrští potřásající hlavu vzhůru. Tento způsob chování je častý a nakažlivě působí i na ostatní morčata.
 

ODPOČINEK

Uvolněná morčata většinou polehávají na boku. Přitom mají jednu nebo obě zadní končetiny natažené dozadu. Občas je odpočinek doprovázen zíváním, což je projev spokojenosti.
 

KVÍKÁNÍ

Morčata kvíkají, když prosí o potravu.

ZDROJ 2 (upraveno)